Bureau Cotino, uw zorgcoach in Amsterdam

Bureau Cotino
Wijkergouw 4-D
AMSTERDAM
1023 NX
Projectmanagement

Ontwikkelen, uitvoeren, verslagleggen van projecten op zorggebied

Organisatie/verslaglegging
Organiseren, ondersteunen, begeleiden, voorzitten, faciliteren, thema gerelateerde publieksbijeenkomsten, e.d./kwartiermakerschap
Advisering
Beleid- & netwerkontwikkeling, interculturele communicatie, samenredzaamheid.
Ruime ervaring
Goede resultaten worden geboekt door een ruime ervaring en een grote deskundigheid
Ouderenzorg

Bureau Cotino in Amsterdam, voor project-management, organisatie en advies


De gezondheidszorg is constant in beweging. Mede door de decentralisatie van de rijksoverheid staan lokale overheden en reguliere zorginstellingen voor grote uitdagingen de komende jaren. Hier kan uw zorgcoach in Amsterdam een begeleidende rol in spelen.Mede door de Participatiewet vindt er ook een verschuiving plaats van de rol van de burgers en informele zorgaanbieders in de sociale zorg arena. Daarnaast spelen maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing, passende huisvesting voor verschillende doelgroepen zorgvragers (ouderen /jongeren met een handicap/etc.) een constant aandachtspunt binnen met name grote gemeenten als Amsterdam agglomeratie. Het bieden van passende en betaalbare zorg voor alle categorieën van zorgvragers vormt wellicht de grootste maatschappelijke opgave in de komende tien jaar.

Mijn diensten als zorgcoach


Er is op lokaal niveau een grote vraag naar flexibele deskundigheid ten aanzien van ondersteuning en – implementatie met betrekking tot de ontwikkeling van zorgbeleid, vertaling van het zorgbeleid naar praktisch uitvoerbare projecten / instrumenten / modellen en op het gebied van communicatie tussen overheden, reguliere zorginstellingen, informele zorgaanbieders en uiteenlopende zorg vragende bewonersgroepen. Als zorgcoach in Amsterdam voorzie ik in een behoefte.Met mijn 25 jaar ervaring, kennis, kunde en brede netwerken opgebouwd in de zorgsector in verschillende hoedanigheden als Jeugdzorgprofessional, (zorg)vrijwilliger en bestuurder van lokale welzijns/zorg-organisaties, ben ik in staat uitstekend bij te dragen op projectmatige wijze aan het werken naar praktische oplossingsrichtingen ten aanzien van de vraagstukken op het gebied van zorg aan ouderen en jongeren met een beperking. Mijn diensten bestaan uit:Projectmanagement : Ontwikkelen, uitvoeren, verslagleggen van projecten op zorggebiedOrganisatie : Organiseren, ondersteunen, begeleiden, voorzitten, faciliteren, verslaglegging van thema gerelateerde publieksbijeenkomsten, e.d./kwartiermakerschapAdvies : Beleid- & netwerkontwikkeling, interculturele communicatie, samenredzaamheid.
Overleg

Gebruikt u het contactformulier voor meer informatie

Contactformulier

Verstuur
Uw e-mail is verstuurd.Uw e-mail is niet verstuurd.Vul alle velden in.